Om kampagnen

Når den negative udvikling i landsbyen skal vendes, når bygningsarven skal bevares, eller gaden trænger til nyt liv, er de frivillige kræfter ofte de første til at tage det første skrift.

Med denne kampagne har vi ønsket at sætte de ildsjæle i fokus, der dagligt lægger sin tid og krafter i frivilligt arbejde inden for byggebranchen. Ildsjælene er drevet af lysten frem for pligten.

Netværk, inspiration og økonomisk støtte

Målet med ildsjælekampagnen var – ved hjælp af inspiration, netværk og økonomisk støtte – at hjælpe landets ildsjæle med at skabe livskvalitet i det byggede miljø.

Kampagnen bygger på erfaringer fra tidligere projekter, der viser, at ildsjæle genererer projekter og udvikler områder inden for det byggede miljø, som ikke ville opstå i det traditionelle og kommercielle regi. Samtidig er projekterne båret af en kærlighed og stolthed til projekterne og lokalsamfundet, der giver god forankring og bidrager til projekternes levedygtighed og bæredygtighed.

Ildsjæle har således i særlig grad modet til at sætte spændende og nytænkende projekter i gang, men de er ikke nødvendigvis eksperter på området og heller ikke nødvendigvis erfarne projektmagere. Derfor er der behov for et forum, hvor frivillige ildsjæle og professionelle aktører som foreninger og kommuner kan mødes og udveksle viden og erfaringer.

Hvem står bag

Bag kampagnen er ledelsen af Real Dania. Du kan læse mere omkring Real Dania og initiativet på hjemmesiden.